Megjelent Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS)

"A DOS a digitális kompetenciák elsajátítását biztosítja mindenki számára: senki nem hagyhatja el az oktatási és képzési rendszert anélkül, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel rendelkezne."

A  Kormány elfogadta a  Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját”.

Ennek keretében többek között 

  • létre kell hozni a  Digitális Pedagógiai Módszertani Központot, amely kidolgozza a  tanulókra, a  pedagógusokra, az  intézményvezetőkre és valamennyi oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális kompetencia követelmények keretrendszerét és mérési-értékelési eszközeit, illetve a  Stratégia keretében megvalósítandó fejlesztéseket beválás-vizsgálatokkal megalapozó pilot programokat indít.
  • biztosítani kell, hogy a  köznevelés és szakképzés valamennyi intézménye a  digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréssel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal rendelkezzen, ezért elrendeli az ezek biztosításához szükséges hálózatfejlesztéseket és az intézmények belső WiFi-hálózatának kiépítését és működtetését
  • a Kormány - a  köznevelés és a  szakképzés méltányos és hatékony működése, valamint a  tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében - elrendelte a  Stratégia által meghatározott digitális eszközállomány biztosítását a  köznevelési és szakképzési intézményekben, külön figyelmet fordítva a  sajátos nevelési igényű tanulókra. A  Kormány a  szükséges költségvetési források biztosításával gondoskodik az  intézmények digitális eszközállományának állagmegőrzéséről és karbantartásáról.
  • a Kormány a  digitális gazdaság, illetve a  digitális ipar fejlesztését szolgáló kormányzati programok (Ipar  4.0, Irinyi Terv, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája) munkaerőigényének biztosítása érdekében a  hagyományos képzési formákon túlmutató programokat indít, amelyek már rövid távon is csökkentik az informatikai vállalkozások és a digitális gazdaság fejlődését veszélyeztető munkaerőhiányt.
  • a Kormány - a  felsőoktatás digitális megújítása, illetve a  digitális gazdaság igényeinek megfelelő, nemzetközileg is versenyképes képzések bővítése érdekében - elrendelte a  Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont létrehozását, amely közreműködik a felsőoktatás szabályozási és akkreditációs feltételeinek felülvizsgálatában, és a képzési kínálat megújításában.
  • a  polgárok munkaerőpiaci versenyképességének erősítése és életminőségének javítása érdekében a  Kormány átfogó program keretében biztosítja, hogy minden magyar polgárnak lehetősége legyen az  alapszintű digitális írástudás elsajátítására térítésmentes képzéseken lakó- vagy tartózkodási helyén, vagy annak legfeljebb 30 kilométeres környezetében.

forrás: Magyar Közlöny 2016. évi 155. szám

A Digitális Oktatási Stratégia a fentebb felsorolt, valamint a kormányhatározatban megfogalmazott további elemeivel átfogó, az oktatás egészét érintő fejlesztést határoz meg.

A stratégia elemei egységes egészet alkotnak, az egyik megvalósulása feltételezi illetve szükségessé teszi a többi elem megvalósulását.

Ezzel  a DOS jelentős lépéseket tesz az IVSZ által is megfogalmazott, a munkaerő-piac által elvárt fejlesztések irányába.

A Digitális Oktatási Stratégia innen letölthető.

További értékes és hasznos tanulmányok olvashatók az IVSZ Oktatás munkacsoportjának honlapján.

Az Iskolai digitális oktatás megújítási terve - IVSZ Digitális Oktatási Kiáltványa.