Megfontolt iskolaválasztás

Nyilvánvalóan minden szülő arra törekszik, hogy gyermeke számára a készségeinek, személyiségének, tehetségének legmegfelelőbb iskolát válassza. A középiskola kiválasztásában több rangsor próbál segítséget nyújtani. Melyek a legismertebbek? Milyen módszertant alkalmaznak?

legjobbiskola.hu

 

A 100 legjobb gimnázium rangsora

A HVG által készített 2019-es rangsor a 2016/2017-es tanév második félévének (2017. tavaszi) adataiból készült, összesen hét mutató alapján, az alábbi adatok felhasználásával.

  • Az Országos kompetenciamérés (OKM) keretében a 10. évfolyamon tanuló valamennyi nappali tagozatos diák szövegértés és matematikai gondolkodás teljesítményéből képzett átlagérték.
  • Négy tantárgy - magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, valamennyi idegen nyelv - nappali tagozatos érettségi pontszámaiból képzett iskolai átlagpontok, ahol az emelt szintű érettségi vizsgákat +50 ponttal számolták.
  • A hazai felsőoktatásba felvételt nyert tanulók felvételi pontszámainak iskolai átlaga.

Az adatok forrása hozzáférhető, többnyire az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felületeken, valamint a Felvi-adatbázisában illetve a felsőoktatási intézmények oldalain.

Az idei rangsorban megjelentek a szakgimnáziumok mutatói is.. A szakképzési centrumok eltérő képzési célú, és különböző tanuló-összetételű intézményeket működtetnek megyénként egy, ritka esetben kettő központtal. A rangsorba azok az iskolák kerültek be, amelyek rendelkeztek a felhasznált mutatókkal (szakgimnáziumi, azaz érettségit adó szakképzést folytatnak).

A részrangsorok az intézményrendszer egy-egy, jól körülhatárolható területére fókuszálnak. Pl. egyházi, alapítványi iskolák, vagy egyetemi gyakorlóiskolák táblázatai. A módszertan és a felhasznált adatok itt is ugyanazok, a helyezés az adott szegmens iskoláinak sorrendjét jelenti.

A kiadvány nyomtatott formában a kiadó honlapján megrendelhető:

Kiemelkedő teljesítményű iskolák

Az Oktatási Hivatal rangsora az OKM alapján készül. Ez a mérési eszköz objektív képet próbál biztosítani, amelyek segítik az intézmény önértékelését, lehetővé teszik - legfőképp a szülők, továbbá az intézményvezetés illetve a fenntartó számára -, hogy összehasonlíthassák az iskolák teljesítményét.

Alapvetően a matematikai gondolkodás és a szövegértés telephelyi átlagpontszáma jellemzi az adott iskolát, ezt az adatot lehet összehasonlítani az országos átlaggal, a hasonló települési, hasonló típusú iskolákkal.

Az iskolák hozzáadott pedagógiai értékét természetesen az is jellemzi, hogy milyen társadalmi környezetből, milyen előzetes ismeretekkel érkeznek a diákjai. Ezért fontos, hogy minél szélesebb körben töltsék ki egy adott iskolában a CSH-index (családi háttér) alapjául szolgáló szülői kérdőívet.

Az évfolyamok, a tesztek, illetve a hozzáadott pedagógiai érték bontásában egy adott tanévhez 10 lista készült.

Tekintettel az OKM kiértékelésének időbeli elhúzódására, a lista nem az utolsó tanév eredményeit tükrözik, ám több tanévre visszamenően elérhetőek.

Forrás és a rangsorok: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak